Улаанбаатар 7° C

USD 3381.65

МЕРИНО ҮҮЛДРИЙН ХОНИНЫ ХӨВРӨЛ ҮРИЙГ ҮЗЭМЧИН ҮҮЛДРИЙН ХОНИНД СУУЛГАЛАА

admin 2024-03-14

Австрали улсын нарийн ноост мерино үүлдрийн хонины хөврөл үрийг үзэмчин үүлдрийн хонинд суулгасан туршилт судалгааны ажил амжилттай хийгдэж байна.

ХХААХҮЯ-ны харьяа Малын удмын сангийн үндэсний төв нь АДРА Олон улсын байгууллага, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаачидтай хамтран Австрали улсын “Gene Movers” ХХК-иас импортлон авсан нарийн ноост  Мерино үүлдрийн хонины хөврөл үрийг 50 толгой Үзэмчин хонинд шилжүүлэн суулгаж одоогийн байдлаар 30 толгой нарийн ноост цэвэр Мерино үүлдрийн хурга хүлээн аваад байна.