Улаанбаатар 3° C

USD 3381.65

Монгол Улсад 2023 оны байдлаар 17 408 хос гэрлэлтээ бүртгүүлжээ

admin 2024-05-16

Монгол Улсад 2023 оны байдлаар 17 408 хос гэрлэлтээ бүртгүүлсэн байна.
Манай улсын нийт 983.5 мянган өрхийн:
🔘 163 289 (16.6%) нь 3 ам бүлтэй,
🔘 180 117 (18.3%) нь 4 ам бүлтэй,
🔘 143 278 (14.6%) нь 5 ам бүлтэй,
🔘 87 220 (8.9%) нь 6 ам бүлтэй,
🔘 33 109 (3.4%) нь 7 ам бүлтэй,
🔘 14 841 (1.5%) нь 8 ам бүлтэй,
🔘 6 688 (0.7%) нь 9 ам бүлтэй,
🔘 6 176 (0.6%) нь 10 ба, түүнээс дээш ам бүлтэй гэсэн тоон мэдээлэл байна.
🇲🇳Монголын үрс маш олон болтугай 🇲🇳