Улаанбаатар 3° C

USD 3381.65

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН КОРПОРАЦИ ТӨХХК ДРОН ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ГАРГАЖЭЭ

admin 2024-04-19

                                                                                                                     

Дроноор ургамал хамааллын бодис, бордоо

цацах үйлчилгээний  үнэ, нөхцөл

Таримлын төрөл Талбайн хэмжээ 1 га талбайд үйлчлэх тариф

/төгрөг/

1 Үр тариа, ногоон тэжээл,

тосны ургамал

 

100 га хүртэлх 14,000.0
100-300 га 12,000.0
300 га дээш 10,000.0
2 Төмс, хүнсний ногоо 5 га хүртэлх 60,000.0
5 – 10 га 50,000.0
10 га дээш 40,000.0