Улаанбаатар 3° C

USD 3381.65

Одоогоор 24 зөвшөөрлийг цахимаар олгож байгаа бол бусад зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулахаар болов

admin 2023-07-5

Зөвшөөрлийн тухай хуульд тусгасан нийт 363 зөвшөөрлөөс одоогоор Сангийн яам, УУХҮЯ, Гаалийн ерөнхий газраас олгодог 24 зөвшөөрлийг хүсэлт авахаас олгох хүртэлх бүх үйл явцыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлсэн. Бусад 184 зөвшөөрлийн зөвхөн хүсэлтийг цахимаар авч шийдвэрлэх, олгох явц уламжлалт цаасан хэвээр байна.

Зөвшөөрлийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл, түүнийг бүрдүүлэх, уг санд зөвшөөрлийг бүртгэх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх журмыг  баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад үүрэг болголоо.
Журмаар бизнес эрхлэгч зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахаас эхлээд олгох хүртэлх бүх үе шатыг цахимаар шийдвэрлэх, мөн зөвшөөрөл сунгах зэрэг цахимаар шийдвэрлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.

Зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг бүрэн цахимаар шийдвэрлэснээр бизнес эрхлэгчдийн цаг, санхүүг хэмнэх, төрийн албан хаагчдыг авлигын эрсдэлд орохоос сэргийлэх, төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм.